Czym jest hipoterapia

Poniżej mogą Państwo przeczytać definicję hipoterapii zaczerpniętą ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego:

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta”.

(http://www.pthip.org.pl/hipoterapia/kanony_hipoterapii/)